ปลอดภัย ใบมีดคมรับประกันใบมีดตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐานเยอรมัน

เครื่องทำลายเอกสารรุ่น IDEAL 2220