เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida F-10N

ผู้ใช้สามารถตั้งค่ารูปแบบการพับเพียงด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าปุ่ม one-touch เพื่อให้พอดีกับรูปแบบพับที่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับการตั้งค่าลำบาก นอกจากนี้การติดตั้ง / ลบเคาน์เตอร์อาจช่วยงานพับซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับการชุมนุมโฟลเดอร์กระดาษขนาดเล็ก เหมาะสำหรับสำนักงานโรงเรียนและอื่น ๆ